Badania techniczne

Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce, wszystkie pojazdy mechaniczne, w tym oczywiście samochody naszych Klientów, podlegają okresowym przeglądom technicznym, zwanym potocznie, przeglądem rejestracyjnym, którego potwierdzenie w odpowiedni sposób zostaje uwidocznione w dowodzie rejestracyjnym. Każdy właściciel pojazdu, ma obowiązek do regularności przeprowadzania badań technicznych, co jest podyktowane względami bezpieczeństwa, zarówno pasażerów, jak i innych użytkowników drogi.

Okresowe badania techniczne

Obowiązek poddania aut badaniom okresowym, wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w sprawnie badań technicznych pojazdów z dnia 30 grudnia 2003 roku, które obowiązuje do dzisiejszego dnia. Wszystkie pojazdy, poruszające się po polskich drogach, muszą posiadać ważne badania techniczne. Wyniki oraz terminy odbycia takich przeglądów, są zawsze odnotowywane w dowodzie rejestracyjnym, choć ostatnie przepisy pozwalają na nie wpisywanie ważności badań do tego dokumentu. Ostatnia nowelizacja przepisów, znacznie ułatwiła właścicielom aut, jak również stacjom diagnostycznym, do korzystania z aplikacji CEPIK, w której znajdują się wszystkie dane m. innymi o pojeździe. W naszym BCS Moto Horiz Warszawa, możecie Państwo umówić się i wykonać takie badanie techniczne, które zostanie poprzedzone wstępnymi oględzinami przygotowawczymi pojazdu, na których zweryfikujemy, wszystkie elementy bezpieczeństwa. Cała obsługa wizualna, zostanie wykonana w ramach badania technicznego.

Najczęściej zadawane pytania

Nowe przepisy w sprawie okresowych badań technicznych

W dniu 13 listopada 2017 roku weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących okresowych badań technicznych, która wprowadziła następujące zmiany:

  • kierowca płaci za wykonanie przeglądu przed jego rozpoczęciem – oznacza to, że opłata jest pobierana bez względu na wynik badania.
  • zmieni się wysokość opłaty za przegląd - do maja 2018 nadal wynosi jeszcze 98 złoty, ale później cena wzrośnie i może wynieść nawet 126 zł za auto osobowe. Warto mieć też na uwadze, że w przypadku przekroczenia rocznego terminu na przeprowadzenie przeglądu cena za badanie wyniesie dwukrotność stawki podstawowej.
  • wyniki przeglądu trafiają natychmiast do internetowej bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów – dostęp do tych informacji ma m.in. policja, jak też kolejny diagnosta.
  • kontrolę nad stacjami diagnostycznymi sprawują władze centralne (Transportowy Urząd Techniczny), a nie starości – jak było przed nowelizacją.

Wprowadzenie zmian miało na celu wyeliminowanie sytuacji, w której kierowcy używanych aut w złym stanie technicznym będą próbowali uzyskać pieczątkę zatwierdzającą przegląd w różnych stacjach. Ponadto dzięki ewidencjonowaniu stanu technicznego pojazdów, osoby kupujące auta używane będą mogły sprawdzić, czy pojazd miał wykryte wcześniej problemy u diagnosty.